ВАЛИДНОСТ КЪМ 18.05.2016 г.

Фирма

Обхват на сертификация

Стандарт

Сертификат №

Статут

СД “ФАЛКО ДСТВ – Вълкова с-ие”

Проектиране, производство и сервизно обслужване на медицински изделия за хора с увреждания.

БДС EN ISO

9001: 2008

СУК-025-02/010

ОТНЕТ

“ЕМ ПИ ЕН” ООД

Производство на бетон и строителни разтвори. Строителство на жилищни и обществени сгради и довършителни работи.

БДС EN ISO

9001: 2008

СУК-034-02/012

ОТНЕТ

“КРИОИНВЕСТ” АД

Инженерингова, търговска и сервизна дейност в областта на криогенното оборудване. Търговия с течни и газообразни технически и медицински криогенни газове.

БДС EN ISO

9001: 2008

СУК-036-04/014

ОТНЕТ

“ЕКСИМА” ООД

Снабдяване на кораби в български пристанища.

БДС EN ISO

9001: 2001

037

ОТНЕТ

“ИВАЛС – Дренски” ООД

Комплексно инвестиционно проектиране и управление на строителния процес

БДС EN ISO 9001:2001

042

ОТНЕТ

„Радо олрат” ЕООД

Строителство на жилищни и обществени сгради и инфраструктурно строителство и заготовка на арматура.

БДС EN ISO 9001:2008

052

ОТНЕТ

„ТИ ЕС ТИ” ООД

Спедиция и логистика на международен и вътрешен транспорт

БДС EN ISO 9001:2001

059

ОТНЕТ

„Винокап” ООД

Разработване и производствво на термосвиваеми поливинилхлоридни (PVC), алуминиеви и полиламинатни капсули

БДС EN ISO 9001:2001

063

ОТНЕТ

„Стройстил” ЕООД

Промишлено и гражданско строителство, инфраструктурно строителство, арматурна заготовка и монтаж, производство на вибробетонни изделия, ремонт на сгради, ремонт и изграждане на пътни и тротоарни настилки, саниране на сгради, продажба на строителни материали, снегопочистване, озеленяване, почистване на нерегламентирани сметища и сметоизвозване.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-065-01/010

ОТНЕТ

„Телебилд” ООД

Промишлено и гражданско строителство, проучване, договаряне и изграждане на телекомуникационни съоръжения, монтаж и поддръжка на телекомуникационна техника.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-066-01/010

ОТНЕТ

„Елматех” ЕООД

Проектиране и производство на машинни части, електроника и автоматика. Проектиране и производство на технически помощни средства за хора с увреждания.

БДС EN ISO 9001:2001

067

ОТНЕТ

„Медицински център – Смолян” ООД

Специализирана извънболнична медицинска помощ и сектор с разкрити легла за краткосрочно лечение с операционна.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-070-01/010

ОТНЕТ

„Бургстрой 2” ООД

Строителство на жилищни и нежилищни сгради, пътища, преносни и разпределителни тръбопроводи и съоръжения, събаряне и разрушаване, земни работи, пробиване и сондиране, изграждане на инсталации, довършителни строителни дейности, монтаж на дограма, покривни работи и други специализирани дейности.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-072-01/010

ОТНЕТ

„Бургстрой 2” ООД

Строителство на жилищни и нежилищни сгради, пътища, преносни и разпределителни тръбопроводи и съоръжения, събаряне и разрушаване, земни работи, пробиване и сондиране, изграждане на инсталации, довършителни строителни дейности, монтаж на дограма, покривни работи и други специализирани дейности.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-072-01/013

ОТНЕТ

„Бургстрой 2” ООД

Строителство на жилищни и нежилищни сгради, пътища, преносни и разпределителни тръбопроводи и съоръжения, събаряне и разрушаване, земни работи, пробиване и сондиране, изграждане на инсталации, довършителни строителни дейности, монтаж на дограма, покривни работи и други специализирани дейности.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-072-01/013

ОТНЕТ

„Флоранс вижън” ООД

Производство на сухи и течни строителни смески.

БДС EN ISO 9001:2001

079

ОТНЕТ

„Босна МТ” ООД

Заготовка на арматура.

БДС EN ISO 9001:2001

086

ОТНЕТ

„Термопласт” АД

Производство на пластмасови опаковки за хранителни продукти.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-087-03/013

ОТНЕТ

„Вили – АЛ” ООД

Производство на алуминиева и PVC дограма.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-088-01/010

ОТНЕТ

ЕТ „Расодием – Радослав Русев”

Производство и доставка на хляб и хлебни изделия

БДС EN ISO 9001:2001

091

ОТНЕТ 

„Веда – 34” ЕООД

Производство и доставка на хляб

БДС EN ISO 9001:2001

092

ОТНЕТ

ЕТ „Йорданка Александрова”

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

БДС EN ISO 9001:2001

093

ОТНЕТ 

ЕТ „Борник – Борислав Генчев”

Производство на екструдирани храни

БДС EN ISO 9001:2001

094

ОТНЕТ 

ЕТ „Расодием – Радослав Русев”

Производство и търговия с хляб и хлебни изделия

БДС EN ISO 22000:2006

096

ОТНЕТ 

"Веда – 34” ЕООД

Производство и продажба на хляб

БДС EN ISO 22000:2006

097

ОТНЕТ

ЕТ „Йорданка Александрова”

Производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия

БДС EN ISO 22000:2006

098

ОТНЕТ

ЕТ „Борник – Борислав Генчев”

Производство на екструдирани храни

БДС EN ISO 22000:2006

099

ОТНЕТ 

„Албиция” ООД

Производство на гъвкави хидравлични и пневматични съединения

БДС EN ISO 9001:2001

101

ОТНЕТ

„Вита Прим” ООД

Производство и доставка на покълнали диетични храни

БДС EN ISO 9001:2001

102

ОТНЕТ

„АДА-90” ЕООД

Посредничество при наемане на работа на морски специалисти

БДС EN ISO 9001:2001

103

ОТНЕТ

„Вита Прим” ООД

Производство и доставка на покълнали диетични храни

БДС EN ISO 22000:2006

104

ОТНЕТ

ЕТ „Мария 321-Мария Маджева”

Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства – мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.

БДС EN ISO 9001:2001

105

ОТНЕТ

„Мултирендж” ЕООД

Гражданско, инфраструктурно строителство, вертикална планировка, производство на интериорни врати, PVC дограма и декоративни метални изделия и търговия със строителни материали.

БДС EN ISO 9001:2001

106

ОТНЕТ

„Мултирендж” ЕООД

Гражданско, инфраструктурно строителство, вертикална планировка, производство на интериорни врати.

БДС EN ISO 9001:2001

107

ОТНЕТ

„Трейд Комерс А и В” ЕООД

Производство на сухи строителни смеси. Полагане на подови замазки, полагане на декоративни външни и вътрешни мазилки, полагане на топлоизолационни системи с марката EUROMIX.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-108-04/014

ОТНЕТ

ЕТ „Олимп–Запрян Великов”

Производство на бетон и строителни разтвори

БДС EN ISO 9001:2001

109

ОТНЕТ

„СиДиЕл” ЕООД

Доставка и монтаж на системи за климатизация, отопление, вентилация и слънчеви инсталации

БДС EN ISO 9001:2001

110

ОТНЕТ

„АТС Консулт” ООД

Гражданско, промишлено и инфраструктурно строителство, производство на вододисперсионни бои, грундове, лепила и минерални мазилки, ремонт на сгради и съоръжения, изграждане и ремонт на пътни и тротоарни настилки, саниране на сгради, производство на бетонови изделия, изграждане и ремонт на външни и вътрешни ВиК, ЕЛ и ОВ мрежи и инсталации, снегопочистване и почистване на нерегламентирани сметища.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-111-02/011

ОТНЕТ

„АТС Консулт” ООД

Гражданско, промишлено и инфраструктурно строителство, производство на вододисперсионни бои, грундове, лепила и минерални мазилки, ремонт на сгради и съоръжения, изграждане и ремонт на пътни и тротоарни настилки, саниране на сгради, производство на бетонови изделия, изграждане и ремонт на външни и вътрешни ВиК, ЕЛ и ОВ мрежи и инсталации, снегопочистване и почистване на нерегламентирани сметища.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-111-01/011

ОТНЕТ

„АТС Консулт” ООД

Гражданско, промишлено и инфраструктурно строителство, производство на вододисперсионни бои, грундове, лепила и минерални мазилки, ремонт на сгради и съоръжения, изграждане и ремонт на пътни и тротоарни настилки, саниране на сгради, производство на бетонови изделия, изграждане и ремонт на външни и вътрешни ВиК, ЕЛ и ОВ мрежи и инсталации, снегопочистване и почистване на нерегламентирани сметища.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-111-01/011

ОТНЕТ

"Милушев и Сие" ООД

Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма

БДС EN ISO 9001:2001

112

ОТНЕТ

БКС "Витоша" АД

Вертикална планировка, асфалтополагане, озеленяване, сметосъбиране и сметоизвозване, снегопочистване и транспортни услуги.

BS OHSAS

18001:2007

113

ОТНЕТ

Община Гоце Делчев

Административно обслужване на гражданите.

БДС EN ISO

9001:2001

121

ОТНЕТ

Община Гоце Делчев

Административно управление при опазване на околната среда.

БДС EN ISO

14001:2005

122

ОТНЕТ

Община Хаджидимово

Административно обслужване на гражданите.

БДС EN ISO

9001:2001

123

ОТНЕТ

Община Хаджидимово

Административно управление при опазване на околната среда.

БДС EN ISO

14001:2005

124

ОТНЕТ

"Пинус-ЛМ" ЕООД

Производство на дървена дограма - врати и прозорци

БДС EN ISO

14001:2005

125

ОТНЕТ

„Гримит Бетон” ООД

Производство на бетон и строителни разтвори. Строителство на жилищни и нежилищни сгради, инфраструктурно строителство, довършителни работи и изграждане на инсталации.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-127-02/012

ОТНЕТ

 

"Радо Олрат" ООД

Строителство на жилищни и обществени сгради и инфраструктурно строителство и заготовка на аматура.

BS OHSAS 18001:2007

132

ОТНЕТ

"Радо Олрат" ООД

Строителство на жилищни и обществени сгради и инфраструктурно строителство и заготовка на аматура.

БДС EN ISO 14001:2005

133

ОТНЕТ

"Кридо 2002" ООД

Проектиране и изграждане на външни и вътрешни електроинсталации, строително-монтажни работи и съобщително строителство.

БДС EN ISO

9001:2008

134

ОТНЕТ

"Йовис" ЕООД

Производство, доставка и продажба на сладкарски изделия

БДС EN ISO

9001:2001

135

ОТНЕТ

"Йовис" ЕООД

Производство, доставка и продажба на сладкарски изделия

БДС EN ISO

22000:2006

136

ОТНЕТ

"Тих Труд" ЕООД – гр. Пловдив

Производство на работни облекла и обувки.

БДС EN ISO

9001:2008

139

ОТНЕТ

"Тих труд" ЕООД  - гр. Плевен

Производство на шевни, трикотажни, пластмасови и метални изделия. Проектиране и производство на алуминиева и пластмасова дограма. Строително-ремонтни дейности.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-140-03/013

ПРЕКРАТЕН

"Тих труд" ЕООД гр. Хасково

Производство на шевни изделия и мебели.

БДС EN ISO

9001:2001

145

ОТНЕТ

"Талас и Акра" ООД

Проектиране, промишлено и гражданско строителство и вертикална планировка.

БДС EN ISO

9001:2008

148

ОТНЕТ

"Хебър" ЕАД

Разработване, производство и реализация на хляб, хлебни изделия и изделия от многолистно тесто.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-154-01/012

ОТНЕТ

"Хебър" ЕАД

Разработване, производство и реализация на хляб, хлебни изделия и изделия от многолистно тесто.

БДС EN ISO

22000:2006

СУБХ-155-02/012

ОТНЕТ

"Христов 16" ЕООД

Доставка и търговия с металообработващи, дървообработващи машини и инструменти. Сервизна дейност.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-161-02/013

ОТНЕТ

„Нова Груп” ЕООД

Проектиране, технически консултации, технически експертизи и изпълнение на изолационни, покривни, инжекционни, укрепителни и довършителни работи (сухо строителство и мазилки) в строителството.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-165-00/010

ОТНЕТ

„Реал Билдинг” ЕООД

Гражданско, промишлено и инфраструктурно строителство, реконструкции, ремонтни работи, изграждане на инсталации, ВиК и ЕЛ мрежи.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-173-01/011

ОТНЕТ

„Си Ди Ел” ЕООД

Доставка и монтаж на системи за климатизация, отопление, вентилация, слънчеви и фотоволтаични инсталации.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-174-01/011

ОТНЕТ

„Адел М” ЕООД

Промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство.

БДС EN ISO

14011:2005

СУОС-175-01/011

ОТНЕТ

„Елева 98 Дочеви” ООД

Поддръжка и ремонт на асансьори.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-176-01/011

ОТНЕТ

„Мед – Хониг – Внос – Износ” ЕООД

Изкупуване, обработване (разтопяване, хомогенизиране, опаковане) и търговия на едро с пчелен мед.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-184-02/014

ОТНЕТ

„Вотан” ЕООД

Проектиране, разработване и производство на облекла.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-193-01/012

ОТНЕТ

„Далем – България” ЕООД

Проучване и проектиране на В и К системи и пречиствателни станции. Предоставяне и управление на технически консултации при интегрирани водни проекти.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-196-01/012

ОТНЕТ

„Далем – България” ЕООД

Проучване и проектиране на В и К системи и пречиствателни станции. Предоставяне и управление на технически консултации при интегрирани водни проекти.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-196-01/012

ОТНЕТ

„Далем – България” ЕООД

Проучване и проектиране на В и К системи и пречиствателни станции. Предоставяне и управление на технически консултации при интегрирани водни проекти.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-196-01/012

ОТНЕТ

„Тръст 92” ЕООД

Търговия на едро, дистрибуция, съхранение и логистика на хранителни продукти.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-197-02/015

ОТНЕТ

„Тръст 92” ЕООД

Търговия на едро, дистрибуция, съхранение и логистика на хранителни продукти.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-197-02/015

ОТНЕТ

„Тръст 92” ЕООД

Търговия на едро, дистрибуция, съхранение и логистика на хранителни продукти.

HACCP

(Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)

HACCP-197-01/015

ОТНЕТ

Abraj Al Malaha Oil Services&energy. Co

Construction and maintenance of buildings. Construction and maintenance of equipment for the oil industry.

БДС EN ISO 14001:2005

EMS-219-010/013

ОТНЕТ

Abraj Al Malaha Oil Services&energy. Co

Construction and maintenance of buildings. Construction and maintenance of equipment for the oil industry.

БДС EN ISO 9001:2008

QMS-219-01/013

ОТНЕТ

Abraj Al Malaha Oil Services&energy. Co

Construction and maintenance of buildings. Construction and maintenance of equipment for the oil industry.

BS OHSAS 18001:2007

OHSAS-219-01/013

ОТНЕТ

„Милдекс Проект” ООД

Строителство на жилищни и обществени сгради и довършителни работи.

БДС EN ISO 14001:2005

СУОС-221-01/013

ОТНЕТ

„Милдекс Проект” ООД

Строителство на жилищни и обществени сгради и довършителни работи.

BS OHSAS 18001:2007

СУЗБУТ-221-01/013

ОТНЕТ

„Едирнели” ЕООД

Производство на тестени изделия

HACCP

(Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)

HACCP-224-01/013

ОТНЕТ

ЕТ „Славия – Тодор Тодоров”

Производство и доставка на хлебни изделия и закуски.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-232-01/014

ОТНЕТ

ЕТ „Славия – Тодор Тодоров”

Производство и доставка на хлебни изделия и закуски.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-232-01/014

ОТНЕТ

ЕТ „Славия – Тодор Тодоров”

Производство и доставка на хлебни изделия и закуски.

HACCP

(Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)

НАССР-232-01/014

ОТНЕТ

„РС Дизайн” ЕООД

Производство и монтаж на алуминиеви и пластмасови системи за прозорци и врати.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-233-01/014

ОТНЕТ

„Трейд Продакшън” ООД

Производство на сухи строителни смеси. Полагане на подови замазки, полагане на декоративни външни и вътрешни мазилки, полагане на топлоизолационни системи с търговска марка EUROMIX.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-244-01/015

ОТНЕТ