ВАЛИДНОСТ КЪМ 19.01.2016 г.

Фирма

Обхват на сертификация

Стандарт

Сертификат №

NACE код

ЕТ „Фори – Христофор Николов”

Производство на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-083-02/010

C16

„Инфомедиа” ООД

Търговия, инсталация и сервиз на техника за видео наблюдение, мултимедийна техника, термосублимационни принтери, системи за цифрова фотография и консумативи.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-089-03/010

G47

S95

"Кет Комерс" ЕООД

Производство на бетон и строителни разтвори.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-157-00/010

C23.5

ЕТ "Иван Петков - 92"

Довършителни и специализирани строителни дейности.

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-159-00/010

43.1

43.3

„Тераком – С” ООД

Доставка и продажба на строителни продукти

БДС EN ISO

9001:2008

СУК-167-01/010

G46

G47

„Зърнени храни” АД

Производство и продажба на брашна, грис, трици и пшеничен зародиш.

БДС EN ISO

22000:2006

СУБХ-172-01/011

Е

„ИТК Илиев” ООД

Производство на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-177-01/011

C25

„Пиконтрол” ООД

Научноизследователска и развойна дейност в областта на електроенергийната система. Консултиране на работодателите за прилагане на ЗБУТ и управление на дейностите по здраве и безопасност. Технически изпитвания и анализ.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-180-01/012

71

72

86

Яйцепром АД

Производство и реализация на яйца и производство на фуражи.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-181-01/011

A

F

„Трейд” ООД

Производство на зърнени култури.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-185-01/011

B

„Дани Аутотех” ООД

Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства (мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили с допустима маса 3,5 тона, ремаркета с допустима маса до 0,75 тона.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-190-01/011

71.20

„Симид – Агро” ЕООД

Производство, доставка и търговия на хляб и хлебни изделия.

БДС EN ISO 9001:2008

СУК-192-01/011

C10

„Симид – Агро” ЕООД

Производство, доставка и търговия на хляб и хлебни изделия.

БДС EN ISO 22000:2006

СУБХ-192-01/011

Е