ВАЛИДНОСТ КЪМ 18.05.2016 г.

Производител

Наименование на продукта

Съответства на

Сертификат №/

Потвърден с решение №

Пуснат на пазара от:

“ВИТИН-В” ООД, гр. Видин

 

Произведен в:

Бетонов възел - “ВИТИН-В” ООД, гр. Видин

Бетон

изготвен в заводски условия

с клас по якост на натиск

В 7,5 (C 6/8); В 10 (C 8/10); В 12,5 (C 10/12); В15 (C 12/15); В 20 (C 16/20); В 25 (C 20/25); В 30 (C 25/30) - Bb 0,6; B 35 (C 28/35) - Bb 0,8 и C 30/37

БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/ A1:2006

БДС EN 206-1:2002/ A2:2006

БДС EN 206-1:2002/ HA:2008

017-НСИСОССП-011 С

 

Пуснати на пазара от:

HP trend s.r.o., Република Чехия

 

Произведени в:

HP trend s.r.o., Република Чехия

Тръби и фитинги от PP-R (полипропилен)

БДС EN ISO 15874-2:2013,

БДС EN ISO 15874-2:2013/NA:2014,

БДС EN ISO 15874-3:2013,

БДС EN ISO 15874-3:2013/NA:2015

017-НСИОССП-019 С

 

Пуснати на пазара от:

"Инфрабулимпекс” ЕООД, гр. Русе

 

Произведени в:

Subor Boru San. VE TIC. A. S., Турция

Тръби и фитинги FLOWTITE

БДС EN 1796-2006+A1:2009

017-НСИОССП-026 С

 

Пуснат на пазара от:

“ВиК Строй” ЕООД, гр. Монтана

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. Монтана

Бетон

изготвен в заводски условия

с клас по якост на натиск

B10 (C 8/10); В12,5 (C 10/12); В15 (C 12/15; В20 (C 16/20); В25 (C 20/25) и Bb 0.8; В30 (C 25/30) Bb 0.8; В35 (C 28/35) и Вв 0.8

БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/ A1:2006

БДС EN 206-1:2002/ A2:2006

БДС EN 206-1:2002/ HA:2008

017-НСИОССП-027 С

027C-002/2016

Пуснат на пазара от:

"Ему" АД, гр. Велико Търново

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. Велико Търново

Бетон

изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск В 7,5 (С 6/8); В10 (С 8/10); В12,5 (С 10/12); В15 (С 12/15); В20 (С 16/20); В25 (С 20/25) и В30 (С 25/30)

БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/ A1:2006

БДС EN 206-1:2002/ A2:2006

БДС EN 206-1:2002/ HA:2008

017-НСИСОССП-031 С

031С-001/2015

Пуснат на пазара от:

"ЕМ ПИ ЕН" ООД

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. София

Бетон изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск B 12,5 (C 10/12); B 15 (C 12/15); B 20 (C 16/20); B 25 (C 20/25) и Bb 0,6; B 30 (C 25/30); B 35(C 28/35) и Bb 0,8; B 40 (C 32/40) и Bb 1,0

БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/ A1:2006

БДС EN 206-1:2002/ A2:2006

БДС EN 206-1:2002/ HA:2008

017-НСИСОССП-032 С

032С-001/2015

Пуснати на пазара от:

"Марива ПМ" ЕООД , гр. София

 

Произведени в:

Konti Hidroplast, Македония

Тръби и фитинги от PE 100

БДС EN 12201-2:2011+А1:2013

БДС EN 12201-3:2011+А1:2013

БДС EN12201-2:2011+А1:2013/NА:2014

БДС EN 12201-3:2011+A1:2013/NA:2014

017-НСИСОССП-033 С

 

Пуснати на пазара от:

Konti Hidroplast, Македония

 

Произведени от:

Konti Hidroplast, Македония

Тръби и фитинги от PE 100 (полиетилен)

БДС EN 12201-2:2011+А1:2013

БДС EN 12201-3:2011+А1:2013

БДС EN12201-2:2011+А1:2013/NА:2014

БДС EN 12201-3:2011+A1:2013/NA:2014

017-НСИСОССП-034 С

 

Пуснати на пазара от:

Konti Hidroplast, Македония

 

Произведени от:

Konti Hidroplast, Македония

Тръби и от PE 80 (полиетилен)

БДС EN 12201-2:2011+A1:2013

БДС EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014

017-НСИСОССП-035 С

 

Пуснати на пазара от:

"Юроком 2000" ООД, гр. София

 

Произведени в:

Konti Hidroplast, Македония

Тръби и фитинги от PE 100 (полиетилен)

БДС EN 12201-2:2011+А1:2013

БДС EN 12201-3:2011+А1:2013

БДС EN12201-2:2011+А1:2013/NА:2014

БДС EN 12201-3:2011+A1:2013/NA:2014

017-НСИСОССП-041 С

 

Пуснати на пазара от:

"Юроком 2000" ООД, гр. София

 

Произведени в:

Konti Hidroplast, Македония

Тръби  от PE 80 (полиетилен)

БДС EN 12201-2:2011+A1:2013

БДС EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014

017-НСИСОССП-042 С

 

Пуснати на пазара от:

HP trend s.r.o., Република Чехия

 

Произведени в:

HP trend s.r.o., Република Чехия

Тръби от PP-R (полипропилен) с търговска марка STABI

БДС EN ISO 15874-2:2013,

БДС EN ISO 15874-2:2013/NA:2014

017-НСИСОССП-043 С

 

Пуснати на пазара от:

HP trend s.r.o., Република Чехия

 

Произведени в:

HP trend s.r.o., Република Чехия

Тръби от PP-R/PP-R+GF/PP-R (полипропилен) с търговска марка Stabi Glass

БДС EN ISO 15874-2:2013,

БДС EN ISO 15874-2:2013/NA:2014

017-НСИСОССП-052 С

 

Пуснат на пазара от:

HP trend s.r.o.

Чехия

 

Произведен в:

HP trend s.r.o.

Чехия

Тръби и фитинги от PPR (полипропилен) с търговска марка Nano AG Technology

БДС EN ISO 15874-2/A1:2008

БДС EN ISO 15874-3/2006

017-НСИСОССП-056 С

 

Пуснат на пазара от:

Ulkumen Ardila Dis. Ve Paz. Ltd. Sti

Искендерун, Турция

 

Произведен в:

Ulkumen Ardila Dis. Ve Paz. Ltd. Sti

Искендерун, Турция

Тръби и свързващи части от PP-RC (полипропилен) с търговска марка: MEGA THERM

БДС EN ISO 15874-2/A1:2008

БДС EN ISO 15874-3/2006

017-НСИСОССП-057 С

 

Пуснат на пазара от:

„Ауро България” ЕООД

 

Произведен в:

AGRU Kunststofftechnik GmbH – Austria

Тръби и фитинги от РЕ 100 (полиетилен)

БДС EN ISO 12201-2:2011

БДС EN ISO 12201-3:2011+A1:2013

017–НСИСОССП–063 С

063C-002/2015

Пуснат на пазара от:

„Ауро България” ЕООД

 

Произведен в:

AGRU Kunststofftechnik GmbH – Austria

Тръби и фитинги от РЕ 100-RC (полиетилен)

БДС EN ISO 12201-2:2011

БДС EN ISO 12201-3:2011+A1:2013

017–НСИСОССП–064 С

064C-002/2015

Пуснат на пазара от:

„Ауро България” ЕООД

 

Произведен в:

AGRU Kunststofftechnik GmbH – Austria

Тръби и фитинги от РP (полипропилен)

БДС EN ISO 15874-2:2013

БДС EN ISO 15874-3:2013

017–НСИСОССП–065 С

065C-002/2015

Пуснати на пазара от:

FV Plasta.s.

Чехия

 

Произведени в:

FV Plasta.s.

Чехия

Тръби и фитинги от PP-R (полипропилен)

БДС EN 15874-2:2013

БДС EN 15874-3:2013

017-НСИСОССП-085 С

085C-001/2015

Пуснати на пазара от:

FV Plasta.s.

Чехия

 

Произведени в:

FV Plasta.s.

Чехия

Тръби и фитинги от PP-R (полипропилен) с търговска марка STABI и FASER

БДС EN 15874-2:2013

БДС EN 15874-3:2013

017-НСИСОССП-086 С

086C-001/2015

Пуснати на пазара от:

„Юроком 2000” ООД

гр. София

 

Произведени в:

BELVEN NV

Белгия

Тротоарни спирателни кранове (BV 49), с вътрешна резба ¾”-2” при работно налягане PN 16 и размер DN-20-50 мм

БДС EN 1074-1:2004

БДС EN 1074-1:2004/A1:2006

017-НСИСОССП-089 С

 

Пуснати на пазара от:

„Юроком 2000” ООД

гр. София

 

Произведени в:

BELVEN NV

Белгия

Шибърни кранове с гумиран клин (BV 49), с фланци при работно налягане PN 10 и размер DN -50-600мм; с фланци при работно налягане PN 16 и размер DN -50-600мм

БДС EN 1074-1:2004

БДС EN 1074-1:2004/A1:2006

017-НСИСОССП-090 С

 

Пуснати на пазара от:

„Жози 2009” ЕООД

Гр. София

 

Произведени в:

Qingdao FERT Industrial Co. Ltd

China

Месингова спирателна арматура за водоснабдяване

БДС EN 1074-2:2004

БДС EN 1074-2:2004/A1:2006

017-НСИСОССП-091 С

 

Пуснати на пазара от:

„Жози 2009” ЕООД

Гр. София

 

Произведени в:

Qingdao FERT Industrial Co. Ltd

China

Месингова възвратна арматура за водоснабдяване

БДС EN 1074-3:2004

017-НСИСОССП-092 С

 

Пуснат на пазара от:

"ЕМ ПИ ЕН" ООД – гр. София

 

Произведен в:

Бетонов възел кв. Орландовци, местност Сгуротвала – гр. София

„Ем Пи Ен” ООД

Бетон изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск B 45(C 35/45), С 30/37

БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/A1:2006

БДС EN 206-1:2002/A2:2006

БДС EN 206-1:2002/HA:2008

017-НСИСОССП-093 С

 

Пуснати на пазара от:

Profi Dinamik DOOEL, Македония

 

Произведени в:

Profi Dinamik DOOEL, Македония

Тръби от HDPE 100 (полиетилен)

БДС EN 12201-2:2011+А1:2013

БДС EN 12201-2:2011+А1:2013/NA:2014

017-НСИСОССП-094 С

 

Пуснат на пазара от:

„Сребреня 99” АД – гр. Бяла Слатина

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. Бяла Слатина

„Сребреня 99” АД

Бетон изготвен в заводски условия

БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/A1:2006

БДС EN 206-1:2002/A2:2006

БДС EN 206-1:2002/HA:2008

017-НСИСОССП-095 С

 

Пуснати на пазара от:

Жози 2009 ЕООД – гр. София

 

Произведени в:

NKPI Co. Ltd. – Yujao City, PRC

Свързващи части за механична връзка PP-B (полипропилен) с търговска марка „TRMK

БДС EN ISO 15874-3:2013

БДС EN ISO 15874-3:2013/NA:2015

017-НСИСОССП-097 С

 

Пуснати на пазара от:

„КИВА 2000” ООД

 

Произведени в:

Aquaplast CZ, s.r.o., Чехия

Пластмасови тръбопроводни системи от PP-R (полипропилен)

БДС EN ISO 15874-2:2013

БДС EN ISO 15874-2:2013/NA:2014

БДС EN ISO 15874-3:2013

БДС EN ISO 15874-3:2013/NA:2015

017-НСИСОССП-098 С

 

Пуснати на пазара от:

„Гарантпроектстрой” ООД – гр. Берковица

 

Произведени в:

Бетонов възел – гр. Берковица

„Гарантпроектстрой” ООД

Бетон, изготвен в заводски условия

БДС EN 206-1:2002

БДС EN 206-1:2002/A1:2006

БДС EN 206-1:2002/A2:2006

БДС EN 206-1:2002/HA:2008

017-НСИСОССП-099 С