ВАЛИДНОСТ КЪМ 11.02.2016 г.

Производител

Наименование на продукта

Сертификат №

Състояние

Пуснат на пазара от:

"Кет Комерс" ООД, гр. София

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. София, кв. Ботунец

Бетон изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск В 7,5 (С 6/8); В 10 (С 8/10); В 12,5 (С 10/12); В 15 (С 12/15); В 20 (С 16/20); В 25 (С 20/25) и В 30 (С 25/30)

017-НСИСОССП-001 С

ОТНЕТ

Пуснати на пазара от:

“Ауро – България” ЕООД, гр. София

 

Произведени в:

AGRU Kunststofftechnik GmbH, Австрия

Тръби и фитинги от РЕ 80 (полиетилен)

017-НСИОССП-007 С

ОТНЕТ

Пуснати на пазара от:

“Ауро – България” ЕООД, гр. София

 

Произведени в:

AGRU Kunststofftechnik GmbH, Австрия

Тръби и фитинги от РЕ 100 (полиетилен)

017-НСИОССП-008 С

ОТНЕТ

Пуснати на пазара от:

“Ауро – България” ЕООД, гр. София

 

Произведени в:

AGRU Kunststofftechnik GmbH, Австрия

Тръби и фитинги от РР (полипропилен)

017-НСИОССП-010 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

"Валер-66” ЕООД, гр. Варна

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. Варна

Бетон

изготвен в заводски условия

с клас по якост на натиск

В 12,5 (С 10/12); В15 (С 12/15); В 20 (С 16/20) и Bb 0,6; В 25 (С 20/25) и Bb 0,8; B 30 (C 25/30) и B 35 (C 28/35)

017-НСИОССП-012 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

"Гарантпроектстрой" ООД, гр. Берковица

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. Берковица

Бетонов възел – с. Ерден, Монтана

Бетон изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск В 10 (С 8/10), В 12,5 (С 10/12), В 15 (С 12/15), В 20 (С 16/20), В 25 (С 20/25) и В 30 (С 25/30) и клас по консистенция S2

017-НСИСОССП-014 С

АНУЛИРАН

Пуснат на пазара от:

„Сребреня 99” АД, гр. Бяла Слатина

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. Бяла Слатина

Бетон изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск В 7,5 (С 6/8), В 10 (С 8/10), В 12,5 (С 10/12), В 15 (С 12/15), В 20 (С 16/20), В 25 (С 20/25), В 30 (С 25/30) и клас по якост на консистенция S2

017-НСИОССП-017 С

АНУЛИРАН

Пуснати на пазара от:

„Сребреня 99” АД, гр. Бяла Слатина

Произведени в:

Бетонов възел – гр. Бяла Слатина

Строителни разтвори произведени в заводски условия, проектирани за зидария и доставяни като суха смес или готов разтвор.

NB 2136-CPD 18-018 С

ОТНЕТ

ЕТ "Детелина 63 - Венета Ставрева"

Строителни разтоври произведени в заводски условия, проектирани за зидария и доставяни като суха смес или готов разтвор

NB 2136-CPD 18-040 C

ОТНЕТ

Пуснати на пазара от:

"Акварор Бояджиев и синове" ООД, гр. София

 

Произведени в:

Poloplast GmbH, Германия

Тръби и фитинги от PP-R (полипропилен) POLO POLYMUTAN

017-НСИОССП-021 С

НЕПОДНОВЕН

"Енела Конти" ООД

Тръби от РЕ 80 (полиетилен)

019-НСИСОССП-028 С

ОТНЕТ

"Енела Конти" ООД

 

Тръби и фитинги от РЕ 100 (полиетилен)

019-НСИСОССП-029 С

ОТНЕТ

"Енела Конти" ООД

Тръби и фитинги от РР (полипропилен)

019-НСИСОССП-030 С

ОТНЕТ

“Технопайп” ЕООД

 

Тръби и фитинги от РВ (полибутен)

с търговска марка „Нер2О”, с диаметри: 10, 15, 16, 20, 22, 25 и 28 мм и работна температура и налягане: 20 Со/10 Bar и 60 Со/10 Bar

019-НСИСОССП-006 С

 

ОТНЕТ

"ББ Пласт" ООД

Тръби от PP-R (полипропилен) с търговска марка "Everest"

017-НСИСОССП-039 С

ОТНЕТ

„Консулта – М” ЕООД

Производител:

Wavin UK HoldingsLtd

Тръби и фитинги от РВ (полибутен)

017-НСИСОССП-050 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

"Гримит Бетон" ООД, гр. София

 

Произведен в:

Бетонов възел – с. Чепинци, гр. София

Бетон изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск B 10 (C 8/10), B 12,5 (C 10/12), B 15 (C 12/15), B 20 (C 16/20), B 25 (C 20/25), B 30 (C 25/30), B 35 (C 28/35), B 40 (C 32/40) и B 45 (C 35/45)

017-НСИСОССП-036 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

"Гримит Бетон" ООД, гр. София

 

Произведен в:

Бетонов възел – с. Чепинци, гр. София

Бетон изготвен в заводски условия с клас по водонепропускливост Bb 0,6 при клас по якост на натиск B 20 (C 16/20)

017-НСИСОССП-037 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

"Гримит Бетон" ООД, гр. София

 

Произведен в:

Бетонов възел – с. Чепинци, гр. София

Бетон изготвен в заводски условия с клас по водонепропускливост Bb 0,8 при клас по якост на натиск B 25 (C 20/25) и B 30 (C 25/30)

017-НСИСОССП-038 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

"Гримит Бетон" ООД, гр. София

 

Произведен в:

Бетонов възел – с. Чепинци, гр. София

Бетон изготвен в заводски условия с клас по водонепропускливост Bb 1,0 при клас по якост на натиск В 25 (С 20/25), В 30 (С 25/30) и В 35 (С 30/35)

017-НСИСОССП-044 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

"Гримит Бетон" ООД, гр. София

 

Произведен в:

Бетонов възел – с. Чепинци, гр. София

Бетон изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск С30/37

017-НСИСОССП-045 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

"Гримит Бетон" ООД, гр. София

 

Произведен в:

Бетонов възел – с. Чепинци, гр. София

Бетон изготвен в заводски условия с клас по водонепропускливост Вв 0,4 при клас по якост на натиск В 20 (С 16/20)

017-НСИСОССП-046 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

"Гримит Бетон" ООД, гр. София

 

Произведен в:

Бетонов възел – с. Чепинци, гр. София

Бетон изготвен в заводски условия с клас по водонепропускливост Вв 0,4 и Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 25 (С 20/25)

017-НСИСОССП-047 С

ОТНЕТ

Пуснати на пазара от:

„Жози 2009” ЕООД, гр. София

 

Произведени в:

Ttf Co. Ltd

Свързващи части от PP-B (полипропилен) с търговска марка TRMK

017-НСИСОССП-048 С

АНУЛИРАН

Пуснат на пазара от:

"Гримит Бетон" ООД, гр. София

 

Произведен в:

Бетонов възел – с. Чепинци, гр. София

Бетон изготвен в заводски условия с клас по водонепропускливост BB 0,8 и клас по мразоустойчивост BM 150 при клас по якост на натиск Б 35 (С 28/35)

017-НСИСОССП-049 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

„Гарантпроектстрой” ООД, гр. Берковица

 

Произведен в:

Бетонов възел - гр. Берковица

Бетон изготвен в заводски условия с клас по мразоустойчивост Вм 100 при клас по якост на натиск В 30 (С25/30)

017-НСИСОССП-053 С

АНУЛИРАН

Пуснат на пазара от:

„Гримит Бетон” ООД

 

Произведен в:

„Гримит Бетон” ООД – гр. София

Бетон изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск B 50(C 40/50)

017-НСИСОССП-054 С

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

„Темпо 2” ООД

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. Варна, ЗПЗ, складова база на Дига 2

Бетон изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск B 12.5 (C 10/12), B 15 (C 12/15), B 20 (C 16/20), B 25 (C 20/25) и B 30 (C 25/30)

017-НСИСОССП-055 С

ОТНЕТ

Пуснати на пазара от:

Wavin GmbH

Туист, Германия

 

Произведени в:

Wavin GmbH

Туист, Германия

 

Wavin GmbH

Вестерегелн, Германия

Трислойни тръби от PE-HD (PE 100) (полиетилен) с търговска марка Wavin TS

017-НСИСОССП-058 С

ПРЕКРАТЕН

За срок от 6 месеца, считано от 21.05.2015 г.

Пуснати на пазара от:

Wavin GmbH

Туист, Германия

 

Произведени в:

Wavin GmbH

Туист, Германия

 

Wavin GmbH

Вестерегелн, Германия

Двуслойни тръби от PE-HD (PE 100) (полиетилен), с търговска марка Wavin Safe Tech

017-НСИСОССП-059 С

ПРЕКРАТЕН

За срок от 6 месеца, считано от 21.05.2015 г.

Пуснати на пазара от:

Wavin GmbH

Туист, Германия

 

Произведени в:

Wavin GmbH

Туист, Германия

 

Wavin GmbH

Вестерегелн, Германия

Тръби от PE-HD (PE 100) (polyethylene) с търговска марка Wavin PE-HD Classic

017-НСИСОССП-060 С

ПРЕКРАТЕН

За срок от 6 месеца, считано от 21.05.2015 г.

Произведен в:

Votorantim Cement Factory

Cement Cem IV B (P) 32,5 R

NB 2136 – CPR18 – 061 C

ОТНЕТ

Пуснат на пазара от:

„Сребреня 99” АД – гр. Бяла Слатина

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. Бяла Слатина

Бетон изготвен в заводски условия с клас по мразоустойчивост Вм 150 при клас по якост на натиск В25 и Вв 0,8

017–НСИСОССП–062 С

АНУЛИРАН

Произведен в:

Askale Cimento Sanayii T.A.S.

Cement Cem I 42.5 R

NB 2136 – CPR 18 – 066 C

ОТНЕТ

Произведен в:

Askale Cimento Sanayii T.A.S.

Cement Cem II A-M (P-LL) 42,5 R

NB 2136 – CPR 18 – 067 C

ОТНЕТ

Произведен в:

Askale Cimento Sanayii T.A.S.

Cement Cem II B-M (P-LL) 32,5 R

NB 2136 – CPR 18 – 068 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Limak Bati Cimento Sanayii T.A.S. – Trakya Subesi

Cement CEM II A-LL 52,5 R

NB 2136 – CPR 18 – 069 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Limak Bati Cimento Sanayii T.A.S. – Trakya Subesi

Cement CEM I 52,5 R

NB 2136 – CPR 18 – 070 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Bastas Basken Cimento San. Ve. Tic. A.S.

Cement CEM I 42,5 N SR 5

NB 2136 – CPR 18 – 071 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Bastas Basken Cimento San. Ve. Tic. A.S.

Cement CEM I 42,5 R

NB 2136 – CPR 18 – 072 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Bastas Basken Cimento San. Ve. Tic. A.S.

Cement CEM II/ B-M (P-L) 32.5 R

NB 2136 – CPR 18 – 073 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Limak Cim. San. Ve. Tic. A.S. Sanliurfa Subesi

Cement CEM I 42.5N

NB 2136 – CPR 18 – 074 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Limak Cim. San. Ve. Tic. A.S. Sanliurfa Subesi

Cement CEM II/ B-LL 32.5R

NB 2136 – CPR 18 – 075 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Limak Cim. San. Ve. Tic. A.S. Sanliurfa Subesi

Cement CEM II/ A-M (P-LL) 42.5N

NB 2136 – CPR 18 – 076 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Limak Cim. San. Ve Tic. A.S. Gaziantep Subesi

Cement CEM I 42.5R

NB 2136 – CPR 18 – 077 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Limak Cim. San. Ve Tic. A.S. Gaziantep Subesi

Cement CEM I 52.5N

NB 2136 – CPR 18 – 078 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Limak Cim. San. Ve Tic. A.S. Gaziantep Subesi

Cement CEM II/ B-M (P-LL) 32.5R

NB 2136 – CPR 18 – 079 C

ОТНЕТ

Произведени в:

Limak Cim. San. Ve Tic. A.S. Gaziantep Subesi

Cement CEM II/ A-M (P-LL) 42.5N

NB 2136 – CPR 18 – 080 C

ОТНЕТ

Произведени в:

„Сребреня 99” АД – гр. Бяла Слатина

 

Произведени в:

Бетонов възел – гр. Бяла Слатина

Бетон изготвен в заводски условия с клас по водонепропускливост Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 25(С 20/25), В 30 (С 25/30) и В 35 (С 28/35)

017-НСИСОССП-081 С

АНУЛИРАН

Пуснати на пазара от:

„Ейч Ти Ай България” ЕООД – гр. София

 

Произведени в:

KA-CZMAREK sp. z.o. – Полша

Тръби от HD PE 100 (полиетилен)

017-НСИСОССП-082 С

ПРЕКРАТЕН

За срок от 6 месеца, считано от 08.05.2015 г.

Пуснати на пазара от:

„Ейч Ти Ай България” ЕООД – гр. София

 

Произведени в:

KA-CZMAREK sp. z.o. – Полша

Тръби от PE100RC (полиетилен) с търговска марка WODA TYTAN PE/PE PE100-RC

017-НСИСОССП-083 С

ПРЕКРАТЕН

За срок от 6 месеца, считано от 08.05.2015 г.

Пуснати на пазара от:

„Ейч Ти Ай България” ЕООД – гр. София

 

Произведени в:

KA-CZMAREK sp. z.o. – Полша

Тръби от PE100RC (полиетилен с обелващ се, непрекъснат термопластичен, допълнителен слой върху външната част на тръбата от полипропилен PP) с търговска марка WODA TYTAN PF-PP PE 100-RC

017-НСИСОССП-084 С

ПРЕКРАТЕН

За срок от 6 месеца, считано от 08.05.2015 г.

Пуснати на пазара от:

„Сребреня 99” АД – гр. Бяла Слатина

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. Бяла Слатина

Бетон изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск В 30 Dmax4 S2

017-НСИСОССП-087 С

АНУЛИРАН

Пуснат на пазара от:

„Гарантпроектстрой” ООД

 

Произведен в:

Бетонов възел – гр. Берковица

Бетонов възел – с. Ерден, обл. Монтана

Бетон, изготвен в заводски условия с клас по якост на натиск В 35 (25/35) с Dmax 22,4-S2`

017-НСИСОССП-088 С

АНУЛИРАН