Вход
"Сертификация" ЕООД Услуги Новини Документи Сертификация на системи Сертификация на продукти Оценяване на съответствието Регистри Контакти За нас

Документи за сертификация на системи


Клиентска процедура за сертификация на системи за управлениеKlientska-procedura-sistemi.pdf


Заявка за сертификация на системи за управление (СУ)Zaqvka-sistemi.doc


Система за управление безопасноста на хранитеVuprosnik-22000.docx


Система за управление на здраве и безопасност при работаVuprosnik-45001-18001.docx


Система за управление на качествотоVuprosnik-9001.doc


Система за управление на околната средаVuprosnik-14001.docx


Клиентска процедура уреждане на спорове, оплаквания и възраженияKlientska-jalbi.pdf