Вход
"Сертификация" ЕООД Услуги Новини Документи Сертификация на системи Сертификация на продукти Оценяване на съответствието Регистри Контакти За нас

Регистри

Обновяването на регистрите относно издадените от „Сертификация” ЕООД се извършва ежемесечно.

Може да проверите актуалността на вашия сертификат, като ни изпратите официално запитване през нашия сайт - контакти.

Достъп до конкретна информация за определена фирма, сертификация на система или продукт или оценка на съответствието на строителен продукт може да получите, като подадете запитване на електронен адрес: exact.e_gov.bg@abv.bg. Запитването да съдържа най-малко следното: име, фамилия, юридическо дружество. Запитване може да направите и на факс №: +359 2 812 20 71 или по поща на адреса на „СЕРТИФИКАЦИЯ“ ЕООД, гр. София. В този случай запитването да съдържа следното: име, фамалия, подпис и адрес на подател.