Вход
"Сертификация" ЕООД Услуги Новини Документи Сертификация на системи Сертификация на продукти Оценяване на съответствието Регистри Контакти За нас

Новини


Преход към ISO 22000:2018


Във връзка с преход от стандарт ISO 22000:2005 към ISO 22000:2018 /Системи за управление безопасността на храните/, „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД Ви информира, че издадените сертификати по ISO 22000:2005 са в сила до 29.06.2021 г., след тази дата ще бъдат валидни само сертификати по ISO 22000:2018.

Приемаме заявки по старата версия до 01.06.2020 г.
Приключваме процедурата по прехода на 29.06.2021 г.
Повече на тел.: 02/8122070

Дата на публикуване: 03.04.2019


Курс Водещ одитор


Съдействаме за включване в курс за Водещ одитор на СУК ISO 9001:2015, IRCA регистриран, петдневен. За повече информация пишете на e-mail: exact.e_gov.bg@abv.bg или се обадете на 02 812 20 70.

Дата на публикуване: 07.03.2019


Миграция към ISO 45001:2018


Във връзка с миграцията от стандарт BS OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018 /Системи за управление на здравето и безопасността при работа/, „СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД Ви информира, че издадените сертификати по BS OHSAS 18001:2007 са в сила до 12.03.2021 г., след тази дата ще бъдат валидни само сертификати по ISO 45001:2018.

Приемаме заявки по старата версия до 01.03.2020 г.
Приключваме процедурата по прехода на 12.03.2021 г.
Повече на тел.: 02/8122070

Дата на публикуване: 20.02.2019